Kort #54625

 /
Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Mittag, Lorenz Gustaf
Pastoral-calender för Upsala Erkestift jemte
supplement till Ecclesiast. lagsamlingen af år
1813 med särskildt afseende uppå nämnda stift.
Upsala 1822.
8.
Härmed samb.J Kihlgren, N.sPördök till pasto-
ralcalender i allmänhet samt för
Garlstads stift enskildt. 1828.
Norström, I.s Pastoral-calender
för Westerås stift. 1843.
^ J titel: M	ittfiqiklUgj Pbsfarai-
CalWnir

Information

Kortnr:
54625
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

/
Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Mittag, Lorenz Gustaf
Pastoral-calender för Upsala Erkestift jemte
supplement till Ecclesiast. lagsamlingen af år
1813 med särskildt afseende uppå nämnda stift.
Upsala 1822.
8.
Härmed samb.J Kihlgren, N.sPördök till pasto-
ralcalender i allmänhet samt för
Garlstads stift enskildt. 1828.
Norström, I.s Pastoral-calender
för Westerås stift. 1843.
^ J titel: M ittfiqiklUgj Pbsfarai-
CalWnir

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB