Kort #54666

 [Nordensson, Pehr]
Minnesord öfver kyrkoherden P. Nordensson. 1884.
Se: Matthiesen,	Några minnesord öfver
hädangångne embetsbröder. 1884»

Information

Kortnr:
54666
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Nordensson, Pehr]
Minnesord öfver kyrkoherden P. Nordensson. 1884.
Se: Matthiesen, Några minnesord öfver
hädangångne embetsbröder. 1884»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB