Kort #54635

 [Morbeok, Karl Gustaf Emanuel]
Minnesteckning över kyrkoherden K, G. E. Mor-
beck. 1962.
Se: Rosén, A.B.: Minnesteckningar vid prästmötet
i Strängnäs 1962. 1962.

Information

Kortnr:
54635
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Morbeok, Karl Gustaf Emanuel]
Minnesteckning över kyrkoherden K, G. E. Mor-
beck. 1962.
Se: Rosén, A.B.: Minnesteckningar vid prästmötet
i Strängnäs 1962. 1962.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB