Kort #54707

 [Olausson, Daniel]
Minnesord öfver läroverksadjunkten och konrektorn
D. Olausson. 1871»
Ses Wulff, J.C.: Minnesord öfver prestmän och e-
lementarläroverkslärare i Westerås stift som
aflidit sedan prestmötet år 1862. 1871.

Information

Kortnr:
54707
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Olausson, Daniel]
Minnesord öfver läroverksadjunkten och konrektorn
D. Olausson. 1871»
Ses Wulff, J.C.: Minnesord öfver prestmän och e-
lementarläroverkslärare i Westerås stift som
aflidit sedan prestmötet år 1862. 1871.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB