Kort #54548

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lysande r, [Christian] Albert
De bortgångnes minne 1919-1926. Minnestal över
präster i Lunds stift hållet å Akademiska Före-
ningen i Lund vid prästmötet 1926.[ill.]
Lund 1926.	8.
Ingår i Lunds stifts prästmöteshandlingar 1926.

Information

Kortnr:
54548
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lysande r, [Christian] Albert
De bortgångnes minne 1919-1926. Minnestal över
präster i Lunds stift hållet å Akademiska Före-
ningen i Lund vid prästmötet 1926.[ill.]
Lund 1926. 8.
Ingår i Lunds stifts prästmöteshandlingar 1926.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB