Kort #54503

 
[Lundgren, Gustaf Emanuel]
Minnesord öfver kyrkoherden G. E. Lundgren.1891.
Se: Hagström, K.A.: Minnen och bilder från temp-
len och skolsalarna upptecknade för prestmö-
tet 1891 i Strengnäs. 1891*

Information

Kortnr:
54503
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:


[Lundgren, Gustaf Emanuel]
Minnesord öfver kyrkoherden G. E. Lundgren.1891.
Se: Hagström, K.A.: Minnen och bilder från temp-
len och skolsalarna upptecknade för prestmö-
tet 1891 i Strengnäs. 1891*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB