Kort #54413

 [Lindgren, Nils]
Minnesord öfver Prosten och Professorn N. Lind-
gren. 1882.
Se: Thelander, P.: Minnesord öfver aflidne em-
betsbröder. 1882.

Information

Kortnr:
54413
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lindgren, Nils]
Minnesord öfver Prosten och Professorn N. Lind-
gren. 1882.
Se: Thelander, P.: Minnesord öfver aflidne em-
betsbröder. 1882.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB