Kort #54649

 [Nennes, Magnus]
Minnesord öfver kontraktsprosten M. Nennes. 1897»
Ses Lengqvist, J.A.: Minnesord öfver de efter
1887 års prestmöte aflidne lärarne i för-
samlingarna och vid allmänna läroverken
inom Wexiö stift. 1897»

Information

Kortnr:
54649
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Nennes, Magnus]
Minnesord öfver kontraktsprosten M. Nennes. 1897»
Ses Lengqvist, J.A.: Minnesord öfver de efter
1887 års prestmöte aflidne lärarne i för-
samlingarna och vid allmänna läroverken
inom Wexiö stift. 1897»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB