Kort #54568

 [L ö w, Anders Gustav]
Minnesteckning över lektorn A. G. Löw. 1949»
Se: Lundström, H.G,: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949»

Information

Kortnr:
54568
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[L ö w, Anders Gustav]
Minnesteckning över lektorn A. G. Löw. 1949»
Se: Lundström, H.G,: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB