Kort #54662

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Nordenson, Er[ic] Jon[as]
Minnes-tal öfver Kongl. Maj:ts Troman, Biskopen
öfver Westerås stift .*• Theologiae Doctorn ooh
Philos. Jubel-Doctorn Christian Eric Pahlcrantz
vid allmänt prestmöte i Westerås den 28 juni
1871.
Westerås 1871.	8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1871.

Information

Kortnr:
54662
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Nordenson, Er[ic] Jon[as]
Minnes-tal öfver Kongl. Maj:ts Troman, Biskopen
öfver Westerås stift .*• Theologiae Doctorn ooh
Philos. Jubel-Doctorn Christian Eric Pahlcrantz
vid allmänt prestmöte i Westerås den 28 juni
1871.
Westerås 1871. 8.
Ingår i Västerås stifts prästmöteshandlingar
1871.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB