Kort #54697

 [Nystedtf Anders]
Minnesord öfver prosten å. Nystedt. 1886.
Se: Widén, J.: Minnesord öfver prestmän och läro
verkslärare hvilka aflidit sedan prestmötet
aug. 1879» 1886.

Information

Kortnr:
54697
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Nystedtf Anders]
Minnesord öfver prosten å. Nystedt. 1886.
Se: Widén, J.: Minnesord öfver prestmän och läro
verkslärare hvilka aflidit sedan prestmötet
aug. 1879» 1886.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB