Kort #54367

 Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Lengqvi s t, Johan August
Minnesord, öfver de efter 1896 års prestmöte af-
lidne lärarne i församlingarna och vid allmänna
läroverken inom Wexiö stift, föredragna vid prest-
mötet 1902.
[Wexiö 1903]»	8.
Ingår i Växjö stifts prästmöteshandlingar 1902.

Information

Kortnr:
54367
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Lengqvi s t, Johan August
Minnesord, öfver de efter 1896 års prestmöte af-
lidne lärarne i församlingarna och vid allmänna
läroverken inom Wexiö stift, föredragna vid prest-
mötet 1902.
[Wexiö 1903]» 8.
Ingår i Växjö stifts prästmöteshandlingar 1902.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB