Kort #54647

 Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Nejdel, Petrus
De Novissimis qvaestiones, quas in Synodo Cleri
Dioeceseos Lincopensis die 23 Aug. anni 1853 sol-
vendas proponit Petrus Nejdel ...
Linkopiae 1853»
8.
Ingår i Linköpings stifts prästmöteshandlingar
1853.

Information

Kortnr:
54647
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Nejdel, Petrus
De Novissimis qvaestiones, quas in Synodo Cleri
Dioeceseos Lincopensis die 23 Aug. anni 1853 sol-
vendas proponit Petrus Nejdel ...
Linkopiae 1853»
8.
Ingår i Linköpings stifts prästmöteshandlingar
1853.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB