Kort #54720

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps.
Olsson, 0[scar] & 0 1 sson, Å[ke]
Underdånigt förslag till stadga för klockarebo-
siällenas på landet i Skåne bebyggande och häfd,
uppgjort af undertecknade, dertill utsedde kom-
mitterade.
Christianstad 1889
8

Information

Kortnr:
54720
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps.
Olsson, 0[scar] & 0 1 sson, Å[ke]
Underdånigt förslag till stadga för klockarebo-
siällenas på landet i Skåne bebyggande och häfd,
uppgjort af undertecknade, dertill utsedde kom-
mitterade.
Christianstad 1889
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB