Kort #54368

 [Lengqvist, Johan August]
Minnesord öfver kyrkoherden J. A, Lengqvist.1916.
Se: Elmbladh, M«A.: Minnesord öfver de efter 1908
års prästmöte hädangångna ämbetsbröderna från
Växjö stift. 1916.

Information

Kortnr:
54368
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lengqvist, Johan August]
Minnesord öfver kyrkoherden J. A, Lengqvist.1916.
Se: Elmbladh, M«A.: Minnesord öfver de efter 1908
års prästmöte hädangångna ämbetsbröderna från
Växjö stift. 1916.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB