Kort #54719

 [0 1 sson, Nils Alexander]
Minnesteckning över kontraktsprosten N. A. Ols-
son. 1949»
Ses Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949.

Information

Kortnr:
54719
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[0 1 sson, Nils Alexander]
Minnesteckning över kontraktsprosten N. A. Ols-
son. 1949»
Ses Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB