Kort #54352

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lange, V[ictor]
Kyrkans väsen och dess framträdande under aposto
liska tiden. Tal hållet vid prestmötet i Wisby
den 22 augusti 1871»
[Visby 1872].	8.
Ingår i Visby stifts prästmöteshandlingar 1871

Information

Kortnr:
54352
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lange, V[ictor]
Kyrkans väsen och dess framträdande under aposto
liska tiden. Tal hållet vid prestmötet i Wisby
den 22 augusti 1871»
[Visby 1872]. 8.
Ingår i Visby stifts prästmöteshandlingar 1871

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB