Kort #54541

 Lunds tröm,
Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
[Henning] Gösta
Minnesteckningar över de sedan 1942 års prästmöte
avlidna ämbetsbröderna.
[Strängnäs 1949]»	8.
Ingår i Strängnäs stifts prästmöteshandlingar
1948.

Information

Kortnr:
54541
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Lunds tröm,
Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
[Henning] Gösta
Minnesteckningar över de sedan 1942 års prästmöte
avlidna ämbetsbröderna.
[Strängnäs 1949]» 8.
Ingår i Strängnäs stifts prästmöteshandlingar
1948.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB