Kort #54353

 [Laurell, Johan Gustaf]
Minnesteckning över kyrkoherden J. G. Laurell.
1931.
Ses Bäckgren, K.: De som slutat vandringen. 1931*

Information

Kortnr:
54353
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Laurell, Johan Gustaf]
Minnesteckning över kyrkoherden J. G. Laurell.
1931.
Ses Bäckgren, K.: De som slutat vandringen. 1931*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB