Kort #54596

 Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Matthiesen, R[einhold] M[alte Victor]
Några minnesord öfver hädangångne embetsbröder
uttalade den 15 augusti 1883 vid prestmötet i
Hernösand.
[Hernösand 1884]»	8.
Ingår i Härnösands stifts prästmöteshandlingar
1883.

Information

Kortnr:
54596
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Matthiesen, R[einhold] M[alte Victor]
Några minnesord öfver hädangångne embetsbröder
uttalade den 15 augusti 1883 vid prestmötet i
Hernösand.
[Hernösand 1884]» 8.
Ingår i Härnösands stifts prästmöteshandlingar
1883.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB