Kort #54559

 [Lönegren, Hampus Frans August]
Minnesteckning öfver regementspastorn H. F. A.
Lönegren. 1903»
Ses Kleberg, K.: Minnesteckning öfver sedan för-
ra prästmötet bortgångna inom stiftet tjänst-
görande ämbetsbröder. 1903»

Information

Kortnr:
54559
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lönegren, Hampus Frans August]
Minnesteckning öfver regementspastorn H. F. A.
Lönegren. 1903»
Ses Kleberg, K.: Minnesteckning öfver sedan för-
ra prästmötet bortgångna inom stiftet tjänst-
görande ämbetsbröder. 1903»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB