Kort #54488

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps
Lundahl, A[nders] V[ictor]
Till Malmö stads vid kyrkostämma röstberättigade
4-
Malmö 1884.[Undert.]	8.

Information

Kortnr:
54488
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik Kaps
Lundahl, A[nders] V[ictor]
Till Malmö stads vid kyrkostämma röstberättigade
4-
Malmö 1884.[Undert.] 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB