Kort #54526

 Teologi
Praktisk teol
Kyhemetik
Lunds stift
Prästmötet 1814»
Lunds stifts prästmötes-handlingar år 1814»
Lund 1814-15.	8.
Innehåller: Synodaldissertation, protokoll, Bis
köpens och Praeses inlednings-och avslutnings-
anförande, oration samt en minnesteckning.

Information

Kortnr:
54526
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kyhemetik
Lunds stift
Prästmötet 1814»
Lunds stifts prästmötes-handlingar år 1814»
Lund 1814-15. 8.
Innehåller: Synodaldissertation, protokoll, Bis
köpens och Praeses inlednings-och avslutnings-
anförande, oration samt en minnesteckning.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB