Kort #54327

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Lagergren, j[onas ] P[eter]
Hufvuddragen af de liturgiska striderna under
Johan III. Oration hållen vid prestmötet i Her-
nösand 1883*
[Hernösand 1884].	8.
Ingår i Härnösands stifts prästmöteshandlingar
1883.

Information

Kortnr:
54327
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Lagergren, j[onas ] P[eter]
Hufvuddragen af de liturgiska striderna under
Johan III. Oration hållen vid prestmötet i Her-
nösand 1883*
[Hernösand 1884]. 8.
Ingår i Härnösands stifts prästmöteshandlingar
1883.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB