Kort #54640

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Munck af Rosenschöld, David
*
Tal vid prestmötet i Lund uppläst den 21 sept.
1814.
Lund 1815.	8.
Ingår i Lunds stifts prästmöteshandlingar 1814

Information

Kortnr:
54640
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Munck af Rosenschöld, David
*
Tal vid prestmötet i Lund uppläst den 21 sept.
1814.
Lund 1815. 8.
Ingår i Lunds stifts prästmöteshandlingar 1814

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB