Kort #54563

 [Lönroth, Carl Ulrik Lars]
Minnesteckning över kontraktsprosten C. U. L.
Lönroth. 1943.
Ses Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1936 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na i Strängnäs stift. 1943»

Information

Kortnr:
54563
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lönroth, Carl Ulrik Lars]
Minnesteckning över kontraktsprosten C. U. L.
Lönroth. 1943.
Ses Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1936 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na i Strängnäs stift. 1943»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB