Kort #54456

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Ljunggren, N[ils] P[eter]
Minnesord öfver Biskopen öfver Calmar stift ...
Doctor A. C. af Kullberg vid prestmötet i Calmar
den 29 september 1858.
Calmar 1859»	8.
Ingår i Kalmar stifts prästmöteshandlingar 1858

Information

Kortnr:
54456
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Ljunggren, N[ils] P[eter]
Minnesord öfver Biskopen öfver Calmar stift ...
Doctor A. C. af Kullberg vid prestmötet i Calmar
den 29 september 1858.
Calmar 1859» 8.
Ingår i Kalmar stifts prästmöteshandlingar 1858

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB