Kort #54556

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lönegren, Ernst [Prithiof]
Ett fördjupat diakonimedvetande i våra försam-
lingar. Inledningsföredrag vid prästmötet i
Härnösand år 1926.
[Härnösand 1927].	8.
Ingår i Härnösands stifts prästmöteshandlingar
1926.

Information

Kortnr:
54556
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lönegren, Ernst [Prithiof]
Ett fördjupat diakonimedvetande i våra försam-
lingar. Inledningsföredrag vid prästmötet i
Härnösand år 1926.
[Härnösand 1927]. 8.
Ingår i Härnösands stifts prästmöteshandlingar
1926.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB