Kort #54349

 [Landgren, Lars]
Minnesord öfver Biskop Lars Landgren. 1891.
Se: Steinmetz, A,: Minnesord öfver några, sedan
prestmötet 1885 aflidne embetsbröder.1891.

Information

Kortnr:
54349
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Landgren, Lars]
Minnesord öfver Biskop Lars Landgren. 1891.
Se: Steinmetz, A,: Minnesord öfver några, sedan
prestmötet 1885 aflidne embetsbröder.1891.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB