Kort #54496

 Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Lundblad, G[ustaf] T[eodor]
Minnesord öfver de präster ooh läroverkslärare,
tillhörande Skara stift, hvilka aflidit mellan
1908 och 1915 års prästmöten.
Skara 1915»	8.
Ingår i Skara stifts prästmöteshandlingar 1915

Information

Kortnr:
54496
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybernetik
Lundblad, G[ustaf] T[eodor]
Minnesord öfver de präster ooh läroverkslärare,
tillhörande Skara stift, hvilka aflidit mellan
1908 och 1915 års prästmöten.
Skara 1915» 8.
Ingår i Skara stifts prästmöteshandlingar 1915

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB