Kort #54706

 Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
0 1 ander, L[ars] j[ohan]
Om Skapelsen och Försynen. Oration öfver prestmö-
tes-afhandlingens ämne.
Skara 1878.	8.
Ingår i Skara stifts prästmöteshandlingar 1878.

Information

Kortnr:
54706
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
0 1 ander, L[ars] j[ohan]
Om Skapelsen och Försynen. Oration öfver prestmö-
tes-afhandlingens ämne.
Skara 1878. 8.
Ingår i Skara stifts prästmöteshandlingar 1878.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB