Kort #54684

 [Norrby, Carl Julius]
Minnesteckning vid prästmötet i Uppsala 1921.1922.
Se: Wendbladh, I.O.E.: In memoriam. 1922.

Information

Kortnr:
54684
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Norrby, Carl Julius]
Minnesteckning vid prästmötet i Uppsala 1921.1922.
Se: Wendbladh, I.O.E.: In memoriam. 1922.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB