Kort #54357

 [Leijonhufvud, Knut August]
Minnesteckning över kontraktsprosten K. A.
Leijonhufvud. 1949»
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949*

Information

Kortnr:
54357
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Leijonhufvud, Knut August]
Minnesteckning över kontraktsprosten K. A.
Leijonhufvud. 1949»
Se: Lundström, H.G.: Minnesteckningar över de se-
dan 1942 års prästmöte avlidna ämbetsbröder-
na. 1949*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB