Kort #54554

 [Loenbom, Anders Gustaf]
Minnestal öfver kyrkoherden A. G. Loenbom. 1882.
Se; Stenhammar, E.H.T.: Minnestal öfver sedan
förra prestmötet hädankallade embetsbröder.
1882.

Information

Kortnr:
54554
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Loenbom, Anders Gustaf]
Minnestal öfver kyrkoherden A. G. Loenbom. 1882.
Se; Stenhammar, E.H.T.: Minnestal öfver sedan
förra prestmötet hädankallade embetsbröder.
1882.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB