Kort #54326

 [Lagergren, Anders]
Minnesord öfver prosten A. Lagergren. 1873»
Se: Salenius, A.G.G.: Minnesord öfver Kyrkans och
läroverkens embets-och tjenstemän i Strengnäs
stift som aflidit sedan prestmötet år 1866.
1873.

Information

Kortnr:
54326
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lagergren, Anders]
Minnesord öfver prosten A. Lagergren. 1873»
Se: Salenius, A.G.G.: Minnesord öfver Kyrkans och
läroverkens embets-och tjenstemän i Strengnäs
stift som aflidit sedan prestmötet år 1866.
1873.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB