Kort #54379

 Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Liedzén, Sven Magnus
Minnestal öfver framl. Biskopen öfver Skara stift
LNO Doctor Sven Lundblad vid prestmötet i Skara
den 1 september 1847*
Skara 1848.	8.
Ingår i Skara stifts prästmöteshandlingar 1847.

Information

Kortnr:
54379
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol.
Kybemetik
Liedzén, Sven Magnus
Minnestal öfver framl. Biskopen öfver Skara stift
LNO Doctor Sven Lundblad vid prestmötet i Skara
den 1 september 1847*
Skara 1848. 8.
Ingår i Skara stifts prästmöteshandlingar 1847.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB