Kort #54501

 [Lundegård, Jöns Christian Evald Åkesson]
Minnesord över kyrkoherden J. Ch. E. Å;son Lnnde-
gård. 1919.
Se: Lysander, Ch.A.: De bortgångnes minne. 1919»

Information

Kortnr:
54501
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lundegård, Jöns Christian Evald Åkesson]
Minnesord över kyrkoherden J. Ch. E. Å;son Lnnde-
gård. 1919.
Se: Lysander, Ch.A.: De bortgångnes minne. 1919»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB