Kort #54365

 [Lemke, Otto Wilhelm]
Minnesteckning öfver lektorn och prosten 0. W.
Lemke. 1901.
Se: Olofsson, C.O.L.: Minnesteckning öfver hädan-
gångne stiftsbröder och elementarlärare.1901.

Information

Kortnr:
54365
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lemke, Otto Wilhelm]
Minnesteckning öfver lektorn och prosten 0. W.
Lemke. 1901.
Se: Olofsson, C.O.L.: Minnesteckning öfver hädan-
gångne stiftsbröder och elementarlärare.1901.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB