Kort #54369

 Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lånström, C[arl] j[ulius]
En blick på den nyaste dogmatiken.
[Upsala 1859].	4.
Ingår i Uppsala ärkestifts prästmöteshandlingar
1859.

Information

Kortnr:
54369
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

Teologi
Praktisk teol
Kybernetik
Lånström, C[arl] j[ulius]
En blick på den nyaste dogmatiken.
[Upsala 1859]. 4.
Ingår i Uppsala ärkestifts prästmöteshandlingar
1859.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB