Kort #54608

 [Melén, Magnus Rudolf]
Minnesord öfver läroverksadjunkten M. R. Melén.
1902.
Se: Wickbom, J.A.O,: Minnesord vid prestmötet i
Kalmar 1902 öfver lärare i församlingarna och
vid de allmänna läroverken inom Kalmar stift
som aflidit efter 1891 års prestmöte.1902.

Information

Kortnr:
54608
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Melén, Magnus Rudolf]
Minnesord öfver läroverksadjunkten M. R. Melén.
1902.
Se: Wickbom, J.A.O,: Minnesord vid prestmötet i
Kalmar 1902 öfver lärare i församlingarna och
vid de allmänna läroverken inom Kalmar stift
som aflidit efter 1891 års prestmöte.1902.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB