Kort #54617

 [Hellström, Karl August Birger]
Minnesteckning över kyrkoherden K. A
ström. 1962.
. B. Me 11-
Se: Rosén, A.B.: Minnesteckningar vid prästmötet
i Strängnäs 1962. 1962.

Information

Kortnr:
54617
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Hellström, Karl August Birger]
Minnesteckning över kyrkoherden K. A
ström. 1962.
. B. Me 11-
Se: Rosén, A.B.: Minnesteckningar vid prästmötet
i Strängnäs 1962. 1962.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB