Kort #54572

 [Löwenström, Bo Jonas Arvid Emanuel]
Minnesteckning över kyrkoherden B, J. A. E.
Löwenström. 1968.
Se: Wahlund, B.L.: Minnesteckningar vid prästmö-
tet i Strängnäs 1968. 1968.

Information

Kortnr:
54572
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Löwenström, Bo Jonas Arvid Emanuel]
Minnesteckning över kyrkoherden B, J. A. E.
Löwenström. 1968.
Se: Wahlund, B.L.: Minnesteckningar vid prästmö-
tet i Strängnäs 1968. 1968.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB