Kort #54354

 [Laurenius, Lars]
Minnestal öfver
Lars Laurenius.
Se: Westergren,
Domprosten i Linköping Doktor
1868.
Magnus

Information

Kortnr:
54354
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Laurenius, Lars]
Minnestal öfver
Lars Laurenius.
Se: Westergren,
Domprosten i Linköping Doktor
1868.
Magnus

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB