Kort #54332

 [Lagerqvis t, Olof]
Minnesord öfver kyrkoherden 0. Lagerqvist. 1901.
Se: Hallberg, H,E.: De bortgångnes minne# 1901.

Information

Kortnr:
54332
Låda:
114 TEOLOGI-PRAKTISK-TEOLOGI-KYBERNETIK L-Q
Text:

[Lagerqvis t, Olof]
Minnesord öfver kyrkoherden 0. Lagerqvist. 1901.
Se: Hallberg, H,E.: De bortgångnes minne# 1901.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB