Kort #18856 Stockholm Södra gaturenhållningsföreningen

Stockholm Södra gaturenhållningsföreningen Stockholm

Södra gaturenhållningsföreningen i Stockholm 
(Har till ändamål att ombesörja renhållning av gator, gårdar och allmänna platser i staden inom broarna och å Södermalm. )

ur: Stadgar 1886.

Förvaltn. 
Kommun 
Sällsk. 
Stockholm

Information

Kortnr:
18856
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Södra gaturenhållningsföreningen i Stockholm
(Har till ändamål att ombesörja renhållning av gator, gårdar och allmänna platser i staden inom broarna och å Södermalm. )

ur: Stadgar 1886.

Förvaltn.
Kommun
Sällsk.
Stockholm

Signum:
Förvaltn. Kommun Sällsk. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB