Kort #18439 Stimulusbarriären

Stimulusbarriären Westerberg, Britt

”Stimulusbarriären" och barnets psykiska födelse. 
En kritisk granskning av teoribildningen kring Mahlers normala 
autistiska fas. Stockholms univ. 
Stockholm,
1988

E
1988:35

Information

Kortnr:
18439
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Westerberg, Britt

”Stimulusbarriären" och barnets psykiska födelse.
En kritisk granskning av teoribildningen kring Mahlers normala
autistiska fas. Stockholms univ.
Stockholm,
1988

E
1988:35

Signum:
E 1988:35
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB