Kort #19017 Strömslund Immanuelskyrkan

Strömslund Immanuelskyrkan Strömslund. Immanuelskyrkan

Teol. 
Sällsk. 
Mission

Information

Kortnr:
19017
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Strömslund. Immanuelskyrkan

Teol.
Sällsk.
Mission

Signum:
Teol. Sällsk. Mission
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB