Kort #18559 Stockholms Familjevärn

Stockholms Familjevärn Stockholms Familjevärn

Ortsavdelning av Svenska Familjevärnet.

Polit. ekon. 
Allm. 
Sällsk. 
Allm.

Information

Kortnr:
18559
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms Familjevärn

Ortsavdelning av Svenska Familjevärnet.

Polit. ekon.
Allm.
Sällsk.
Allm.

Signum:
Polit. ekon. Allm. Sällsk. Allm.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB