Kort #18638 Stockholms Intecknings garanti AB

Stockholms Intecknings garanti AB Stockholms Intecknings garanti AB

Bildat 1869. 1943 ändrades namnet till Inteckningsbanken AB. 
1956 återtogs namnet Stockholms Intecknings garanti AB.

Bolag 
Bank

Information

Kortnr:
18638
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms Intecknings garanti AB

Bildat 1869. 1943 ändrades namnet till Inteckningsbanken AB.
1956 återtogs namnet Stockholms Intecknings garanti AB.

Bolag
Bank

Signum:
Bolag Bank
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB