Kort #18493 Stockholms befälsutbildningsförbund

Stockholms befälsutbildningsförbund Stockholms befälsutbildningsförbund.	

Krigsväs.
Sällsk.
Befälsutbildning

Information

Kortnr:
18493
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms befälsutbildningsförbund.

Krigsväs.
Sällsk.
Befälsutbildning

Signum:
Krigsväs. Sällsk. Befälsutbildning
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB